Thursday, August 14, 2008

Sekolah

Sekolah merupakan pusat pembelajaran pelbagai jenis ilmu. Di sekolah, pelajar menerima pengetahuan baru, kemahiran baru dan diasuh nilai-nilai murni. Sekolah berfungsi sebagai tempat untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

"Sekolah kita, tanggungjawab kita".

No comments:

Related Posts with Thumbnails