Monday, March 28, 2011

Teori X dan Teori Y.

Teori X

  1. Pekerja malas.
  2. Mereka perlu diselia dengan teliti.
  3. Mereka tidak menyukai kerja.
  4. Segelintir orang dikatakan kreatif. 
Teori Y

  1. Pekerja suka membuat kerja yang baik.
  2. Mereka tahu memotivasikan diri sendiri.
  3. Mereka suka menerima tanggungjawab.
  4. Mereka mempunyai keupayaan yang tinggi utuk kerja dan kreativiti.
(Douglas M McGregor)

Bagaimana dengan anda dan persekitaran kerja anda?

No comments:

Related Posts with Thumbnails