Thursday, February 17, 2011

Anda seorang pelajar?

Tugas seorang pelajar ialah belajar, belajar dan belajar.

Kategori pelajar:

  1. Tahu apa yang anda tahu.
  2. Tahu apa yang anda tidak tahu.
  3. Tidak tahu apa yang anda tahu.
  4. Tidak tahu apa yang anda tidak tahu.
Jika anda seorang pelajar, anda tergolong dalam kategori mana?

1 comment:

mary ann ;) said...

saya kat nombor 2 tu kott..hehehe ;)

Related Posts with Thumbnails