Thursday, January 20, 2011

Terkenang Semasa Dulu.


Teringat semasa dulu, ketika saya menuntut di peringkat sarjana di Universiti Malaya sekitar tahun 2003-2005.

Antara pensyarah yang telah banyak berjasa ialah

 Prof. Sufean Hussin (pensyarah dan Dekan Fakulti Pendidikan ketika itu)

 Penyelia saya, Prof. Madya Rahmad Shukor

En. Ahmad Zabidi (pensyarah)

Prof. Datuk Abdul Rahman Idris (pensyarah)

pensyarah terbaik Prof. Hussein Hj Ahmad 

Prof. Shahril @ Charil Marzuki (pensyarah)

Terima kasih semua. 

Jasa-jasa tuan-tuan amat dihargai.

No comments:

Related Posts with Thumbnails