Sunday, January 2, 2011

Gay


SZ: Ambillah pengajaran daripada kisah kaum Nabi Luth seperti yang tercatat di dalam Al-Quran.

Firman Allah SWT:

"Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit ke atas penduduk kota Ini Karena mereka melakukan perbuatan fasik. (34). Dan Sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata[1152] bagi orang-orang yang berakal".(35)

Allah SWT tidak menyatakan apakah azab yang dikenakan ke atas kaum Bani Luth. Ada yang mengatakan buminya diterbalikkan, iaitu yang di atas diterbalikkan ke bawah dan yang bawah di terbalikkanke atas. Tapi kemungkinan besar yang dimaksudkan dengan azab di sini ialah azab gunung berapi yang menumpahkan larvanya ke seluruh penduduk Sodom.

Dan Allah SWT memberitahu kesan bekas runtuhan negeri Sodom ini boleh dilihat sehingga sekarang sebagai renungan dan pengajaran kepada orang-orang yang berakal. (Jejak Rasul pernah buat penggambaran di lokasi di mana letaknya Bandar Sodom ini iaitu terletak di pinggir laut mati berhampiran dengan Jordan dan Palestine.


Allah SWT berfirman lagi:

"Dan tatkala datang utusan-utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah Karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)".

No comments:

Related Posts with Thumbnails